TURMEPA Akademi Öğrenme Programları

ÖĞRENME PROGRAMLARI İLE FARK YARATTIK

Neler Kazandırdık?

 • MERAK UYANDIRDIK

  MERAK UYANDIRDIK

  Denizlerin Oksijen Sağladığını ve deniz ekosisteminin karadaki ve denizdeki hayat için önemini anlamalarını sağladık.
 • DENİZLER VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

  DENİZLER VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

  İklim Değişikliğinde Denizlerin önemi ve iklim değişikliğinin deniz ekosistemi üzerine etkilerini fark etmelerini sağladık.
 • DENİZLER VE EKOSİSTEM

  DENİZLER VE EKOSİSTEM

  Denizlerin Ekosistem içindeki rolünü ve önemini anlattık.
 • DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞMA

  DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞMA

  Disiplinlerarası çalışmanın önemi ve nasıl birbirini tamamladığını fark etmelerini sağladık.

ÖĞRENME PROGRAMLARI DÜŞÜNMEYİ SAĞLADIK

Neler Kazandırdık?

 • HAYAL ETMEK

  HAYAL ETMEK

  Ekosistem temelli, teknoloji ve sanatın da dahil edildiği projeler ürettiler.
 • ÇÖZÜM BULMA

  ÇÖZÜM BULMA

  Farklı projeler ve sunumlarla deniz kirliliğine çözüm ürettiler.
 • OKULLAR ARASI İŞBİRLIĞİ

  OKULLAR ARASI İŞBİRLIĞİ

  Akranları ile düşündüklerini paylaşıp farklı fikirleri birleştirdiler ve yepyeni projeler için bir araya geldiler.
 • BİREYSEL SORUMLULUK

  BİREYSEL SORUMLULUK

  Merak, Hayal etme ve düşünce yolu ile çözümler buldular ve kendileri ve dünyanın geleceği için neler yapabileceklerini fark ettiler

ÖĞRENME PROGRAMLARI İLE 4 ADIMDA FARK YARATTIK

Neler Kazandırdık?

 • KONUYA HAKİM OLMA

  KONUYA HAKİM OLMA

  Sıfır atık, iklim değişikliği, denizlerin önemi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları konularında çevrimiçi ve yüz yüze öğrenim verdik.
 • ÖĞRENME

  ÖĞRENME

  Eğitimler sonunda öğrencilerin okullarında öğretmenleri ile ve bizlerle projeler üretmelerini sağladık.
 • SORGULAMA

  SORGULAMA

  Yaptıklarını, yaşanan çevre olaylarını sorguladılar, iyi örnekleri araştırdılar ve çözümler buldular.
 • PAYLAŞMA

  PAYLAŞMA

  Tüm aşamaları geçen öğrenciler bilgilerini akranları ve aileleri ile paylaştılar.
 1. SIFIR ATIK VE SIFIR ATIK MAVİ

  Bireylerin günlük yaşamlarında evde, okulda israfı önlemek, doğal kaynakları doğru kullanmak vb. Sıfır Atık Felsefesi anlatılır. Ayrıca, Sıfır Atık uygulamalarının günlük yaşamımızdaki faaliyetlere paralel olarak karadaki sıfır atık uygulamalarının denizler ve su kaynakları için de Sıfır Atık Mavi öğrenme programları ile ele alınır.

 2. DENİZLER VE SU KAYNAKLARININ ÖNEMİ

  Türkiye denizlerinin coğrafi özellikleri, denizlerin ürettiği oksijen ve besin kaynakları, denizlerin yararları, deniz canlıları, denizdeki besin ve mineraller ve kullanılabilir su kaynakları bilgileri verilmektedir. Ayrıca, sürdürülebilir denizler ve su kaynakları için denizler, deniz canlıları, deniz çöpleri, deniz çöplerinin ekosistem üzerindeki etkileri ve çevresel faktörler anlatılmaktadır. Bunun yanı sıra, mevcut sorunlar, çözümlerden bahsedilirken kişilerin bireysel sorumluluklarını da fark etmeleri sağlanır.

 3. KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

  Küresel iklim değişikliğinin buzulların erimesi, denizlerin ısınması, suların yükselmesi gibi etkileri anlatılmaktadır. Birleşmiş Milletler Küresel Kalkınma Amaçları ve ülkelerin küresel iklim değişikliği ile ilgili alması gereken önlemler hakkında bilgi verilir.

 4. BİREYSEL SORUMLULUK

  Tüm öğrenme programları sonrasında bireylerin deniz bilimi, su bilimi ve bireysel sorumlulukların kavramaları sonucunda çevreyi, denizleri ve suyu koruyabilecekleri bilimsel veya fonksiyonel proje üreterek öğrendiklerini hayata geçirebilecekleri ve ileriye dönük olarak proje üretmeleri teşvik edilir.

Eğitimlerimiz

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) (diğer bir deyişle Küresel Amaçlar), Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler tarafından 2030 sonuna kadar ulaşılması amaçlanan hedefleri içeren bir evrensel eylem çağrısıdır. Tüm dünyada açlık ve yoksulluğa son vermek, iklim değişikliği ile mücadele etmek, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, nitelikli eğitimi, sorumlu üretim ve tüketimi yaygınlaştırmak gibi 17 ana başlıktan oluşan sosyal, kültürel ve ekolojik meselelerin çözümüne odaklanır.

Dünya Liderleri 2015 yılında, 2030'a kadar 3 önemli işi başarmak için 17 Küresel Amaç üzerinde anlaşmıştır.

 1. Aşırı yoksulluğu sona erdirmek.
 2. Eşitsizlik ve adaletsizlik ile mücadele.
 3. İklim değişikliğini düzeltme.

Bütün ülkelerde ve tüm insanlar için bu konularda ilerleme sağlanması için herkesin bu hedefleri bilmesi gerekiyor.

TURMEPA olarak biz de;

4. Madde: Nitelikli Eğitim
6. Madde: Temiz Su ve Sanitasyon
11. Madde: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
12. Madde: Sorumlu üretim ve tüketim
13. Madde: İklim Eylemi
14. Madde: Sudaki Yaşam
15. Madde: Karasal Yaşam
17. Madde: Amaçlar için ortaklıklar

Konularını kapsayan öğrenme programlarıyla, farkındalık projeleri hayata geçiriyoruz.