TURMEPA Akademi Yayınları

Öğrenme programları ve etkinlikler ilk ve ortaöğretim öğrencileri, öğretmenleri, üniversite öğrencileri, kamu-özel sektör çalışanları, eğiticiler, kurum çalışanlarına ve karar alıcılara talep ve ihtiyaçları doğrultusunda; anlaşılır, etkili ve sürdürülebilir eğitim prensibine dayanan denizlerin ve su kaynaklarının korunmasına yönelik bilinç ve farkındalığı artırma çalışmalarına yer verilmektedir.

Bilimsel Proje Hazırlama Rehberi

Bilimsel Proje Nasıl Hazırlanır?

Denizler Haritamız

Türkiye Denizleri

Türkiye Deniz ve Kıyılarının Önemi

Türkiye Deniz ve Kıyılarının Önemi

Çanakkale Boğazı

Çanakkale Boğazı ve Özellikleri

İstanbul Boğazı

İstanbul Boğazı ve Özellikleri

Yenilenebilir Enerji

Yenilenebilir Enerji Çeşitleri