Turmepa Logo
Turmepa Akademi
04 April 2023

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

SKA - Mavi Gezegenin Ekosistemine Sahip Çıkmak İçin

TURMEPA Akademi Eğitim Videoları